Forsiden Møteplan Om (Forum) Cogito Alle numrene Salg Siste nytt

Tidsskriftet og redaksjonen

Tidsskriftet Cogito ble startet i 1996 som en virksomhet i Forum Cogitos regi. Foreningen Forum Cogito er et møtested for spirituelt og skapende arbeid. Forumet arrangerer seminarer, driver studiearbeid og utgir tidsskriftet Cogito.

Ideen til tidsskriftet oppstod gjennom et arbeid med Rudolf Steiners frihetsfilosofi og erkjennelsesvei. Navnet Cogito er hentet fra Descartes og viser dermed hen til et stadium i europeisk idehistorie hvor individet våkner opp til fornyet selvbevissthet i tenkningen. Arbeidet med denne impulsen er en suksessiv drivkraft i utgivelsen av tidskriftet. Redaksjonen vil presentere tilløp i samtiden som tangerer og utdyper dette stadiet. Vi vil drøfte og vurdere, vekke og inspirere. Ferdige resultater er ikke nok. Tidsskriftet skal være samlingssted for en ny spiritualitet i emning. Vi vil by på gode leseropplevelser, lesning som stiller leseren foran utfordringer, og en layout-estetikk som gir resonans til innholdet. På denne veien vet vi at det bare er mulig å lykkes til en viss grad. Tidsskriftet er et eksperiment. Emnene er ikke begrenset til filosofi, selv om utgangspunktet var erkjennelsesteoretisk. Det erkjennende og skapende i mennesket er nært beslektet, og derfor vil redaksjonen også gi rom for kunstneriske uttrykk, litteratur, aktuelle samfunnsspørsmål og esoteriske fenomener.

Vedtekter for Forum Cogito

Til forsiden