Cogito 2 2021

Innhold

Leder

1 Verdenslitteratur

Essays, dikt og intervju

2 «Den gamle mannen og havet» av Ernest Hemingway. Essay av Carl Christian Glosemeyer Andersen
13 «Spansk danserinne», dikt av Rainer Maria Rilke
14 «Saturns ringer» av W. G. Sebald, essau av Pål Espen Moen
24 Aforismer av Charles Baudelaire
25 «Jeg tror ikke på mirakler, men de skjer jo.» Hening Næss i samtale med Erik Fosnes Hansen

Aktuelt

30 Etiske spørsmål ved covid19-vaksinasjon, av «Doctors for Covid Ethics»
33 Å leve med frykt og ikke være redd. Av Karin Jarman
42 Norge – Kinas nye vasallstat? Del 1. Av Kristoffer T. Bergstrøm

Essays, dikt romanutdrag og intervju    

48 Shikasta og menneskets plass blant galaksene. Om Doris Lessings fem space-fiction romaner. Essay, del 1, av Knut Arild Melbøe
56 HYL – del II & III av Allen Ginsberg. Gjendiktet av Henning Næss
59 Bastard – utdrag fra et romanprosjekt av Fredman Lundgaard
65 Olaf Bull – dikter, tenker, kulturkritiker. Essay av Kjetil Berthelsen
70 Lars Thors høstspalte
74 Maktens historie, del 2. K. A. Melbøe og N. P. Waage i samtale med Truls Øhra

Bokanmeldelser

82 Øyvind Strømmen: Giftpillen. En konspirasjonsteori om konspirasjonsteorier. En anderledes bokanmeldelse av Karina Skilbrei
84 Thomas S. Cowan og Sally Fallon Morell: Myten om smitte. Anmeldt av Ragnhild Somheim
87 Gernot Böhme: Ästhetischer Kapitalismus. Anmeldt av Petter Jørgen Omtvedt
91 Shoshana Zuboff: Overvåkningskapitalismens tidsalder. Anmeldt av Petter Jørgen Omtvedt

92 Om bidragsyterne