Tidsskriftet Cogito

Cogito har kommet ut siden 1996, og utgis av forlaget Forum Cogito.

Navnet Cogito er hentet fra Descartes, og viser til et stadium i europeisk idéhistorie hvor individet våkner opp til fornyet selvbevissthet i egen tenkning. Arbeidet med denne impulsen har vært og er en drivkraft i utgivelsen av tidsskriftet, og redaksjonen ønsker å presentere tilløp i samtiden som tangerer og utdyper dette stadiet.

Tidsskriftet skal være samlingssted for en ny spiritualitet i emning. Vi vil by på gode leseropplevelser, tekster som utfordrer leseren, og en layout-estetikk som gir resonans til innholdet.

Emnene er ikke begrenset til filosofi, selv om utgangspunktet var erkjennelsesteoretisk. Det erkjennende og skapende i mennesket er nært beslektet, og derfor gir redaksjonen også rom for kunstneriske uttrykk, litteratur, aktuelle samfunnsspørsmål og esoteriske fenomener.

De første fire numrene ble utgitt som årbøker. Fra og med nummer fem ble formatet slanket, og tidsskriftet utgitt to ganger per år. Fra og med 2017 har Cogito kommet ut tre ganger i året.

For å se innholdet av de ulike utgavene, samt et større bilde av forsiden, trykk på lenkene nederst på hver av forsidebildene.