Bestillinger

Ved hjelp av dette skjemaet kan du bestille våre bøker, enkeltnumre av tidsskriftet eller et abonnement.
Med unntak av nr 1 og 2 er alle numrene av Cogito fortsatt tilgjengelige.
Bestilte bøker eller tidsskrift sendes på rimeligste måte.
Giro med 14 dagers forfall fra bestillingsdatoen sendes på e-post, ev. vedlegges sendingen.
Skriv ditt fulle navn så vi kan kontakte deg.
Oppgi den e-postadressen du vil kontaktes på.
Her kan du gi oss en beskjed, for eksempel hvilke Cogito-numre du bestiller.