Bestillinger

Ved hjelp av dette skjemaet kan du bestille våre bøker, enkeltnumre av tidsskriftet eller et abonnement.
Med unntak av nr 1, 2, 4 og 27 er alle numrene av Cogito fortsatt tilgjengelig.
Bestilte bøker/tidsskrift sendes på rimeligste måte.
Giro med 14 dager forfall fra bestillingsdato sendes på mail, evt. vedlegges sendingen.
Skriv ditt fulle navn så vi kan kontakte deg.
Oppgi den e-postadressen du vil kontaktes på.
Her kan du gi oss en beskjed, for eksempel hvilke Cogito-numre du bestiller.