En historie om livet

En historie om livet, bokomslag

Om boken

Jan Kerr Eckbos bok innbyr til en spennende reise, og tar for seg noen av de mest omfattende spørsmål en kan stille seg – både i tid og rom. Her hører vi om hvordan naturvitenskapen kom frem til de mange årmilliardene livsreisen kanskje har tatt, og de ufattelige kosmiske viddene den kan ha lagt bak seg. Kjernespørsmål som vitenskapen mener å ha endelige svar på, stilles på ny i denne boken. Slik vekkes interessen for at vår store livsreise, gjennom gjentatte inntrengende spørsmål f.eks. om livet – til tross for naturvitenskapens benektelser – likevel har en mening og at livet likevel er skapt. Boken passer for alle interesserte mellom 15 og 85 år, og for yngre lesere kan den være en innfallsport til å danne seg et helhetlig bilde av verdens mangfold av fenomener, frigjort fra dagens dogmatiske forklaringer. Selv for den som for lengst har dannet seg faste oppfatninger om livsspørsmålene, kan lesningen av boken på mange punkter utfordre og få en til å stille spørsmålene på nytt.

Boken finnes både som innbundet og i mykpermen: For å bestille en eller begge bøkene, gå til bestillingssiden.