Bevissthet og virkelighet

Bevissthet og virkelighet

Om boken

Boken beskriver en rekke merkelige, paranormale fenomener som er observert i nyere tid, og viser hvorledes disse kan forklares og forstås. Sentralt i forklaringene står informasjon og kunnskap som myndighetene har hemmeligholdt i mer enn 70 år, men som de nå er blitt tvunget til å frigi. Denne frigitte informasjonen og kunnskapen viser at vår virkelighet er langt mer omfattende enn hva vi tidligere er blitt ledet til å tro, og åpner for helt nye perspektiver på vår tilværelse – og livet. Boken vil være av interesse for alle som søker etter en bredere forståelse og dypere mening med livet.

For å bestille boken, gå til bestillingssiden.