Om Forum Cogito

Forum Cogito er en frittstående, ideell forening som tilstreber sosiale rom der menneskets erkjennende og skapende evner kan komme til utfoldelse. Foreningen knytter an til antroposofien, forstått som en individuell erkjennelses- og utviklingsvei.

Forum Cogito ble etablert på 1990-tallet, særlig med Torodd Lien som en drivende kraft. Utgangspunktet var et studium av Rudolf Steiners idéer og begreper, og siden har deltakerne – ved hjelp av dialogisk arbeid – søkt å forsterke disse idéene og gi begrepene relevans og gyldighet med tanke på å fremme sosiale og økologiske transformasjonsmuligheter.

Forumet er i dag paraplyorganisasjon for flere virksomheter: studiearbeid, tekst- og tankesmie, foredrag- og seminarvirksomhet samt forlag som utgir både bøker og tidsskriftet Cogito. I tillegg finnes en egen forlagsprofil under navnet Fugl Fønix. Der ligger hovedfokuset på barnebøker.

Forumet har regelmessige møter, og er åpent for nye interesserte.

 

Styret i Forum Cogito (2019-2020)

Jan Øystein Eriksen (styrets leder)

Knut Arild Melbøe (kontaktperson)

Nils Peter Waage (økonomiansvarlig)

Torger Jacobsen

Torodd Lien

Hedda Lødrup (vara)

 

 

Vedtektene finner du her.