Påskens mysterier

Fra palmesøndag til oppstandelsen
Fortalt på grunnlag av meditasjoner

Påskens mysterier

– Hva opplevde Jesus i de siste dagene av sitt liv?
– Hva er betydningen av påskens hendelser, spesielt Kristus i dødsriket?
– Hvem var Judas, en erkeskurk eller et offer?
– Var Maria Magdalena kjæresten til Jesus, eller hadde de et platonsk forhold?


To klarsynte forskere beskriver påsken med ett kapittel for hver dag. Først de tilhørende evangelie-tekstene, deretter to selvstendige beskrivelser.

Her vises hittil ukjente detaljer og sammenhenger: Hvordan så korset og dets nagler ut? Hvordan var Nikodemus, Josef av Arimatea og Kaifas, for ikke å snakke om erkeforræderen Judas?

Leseren får beskrivelser av engler, erkeengler, Satan og elementarvesener. Også karma, sjakraer og auraer blir beskrevet i esoterisk sammenheng.

Illustrasjoner og kart bringer oss til Det hellige land på Jesu tid.
Denne boken er ikke hverdagskost, og kan gi en ny opplevelse av påsken.

Slik kjøper du boken

For å bestille boken, gå til Finn.no.