Jan-Magnus Bruheim

Jan-Magnus Bruheim, bokomslag

Om boken

Boken er skrevet av Ole- Harald Dahl. Jan-Magnus Bruheim (1914–1988) var en lyriker i nynorsktradisjonen. Han ivaretok de lange linjer i diktningen gjennom sin ekstatiske hengivenhet og en hang til å koble et liv i moderniteten med en livsnær vilje til sannhet og godhet. Hans 27 dikt- og kortprosasamlinger dokumenterer et liv som i mangt var på kollisjonskurs med hovedtendensene i hans egen samtid. En generasjon etter Bruheims død er denne motstrøms-impulsen i ferd med å bli fortrengt fra den kollektive hukommelse. Men nettopp en slik motstrøms-impuls som søker å verdsette «live» gjennom aktivering av en opplevende bevissthet og en avintellektualisering av skjebne, psyke og natur, mener Ole Harald Dahl vår samtid er kommet i behov av.

For å bestille boken, gå til bestillingssiden.