De hellige tre konger

Stjerrnen. Historien om de hellige tre konger.
De hellige tre konger. Studieutgave.

De Østerlands vise menn

Hvem var de? Hvor kom de fra? Hvorfor ga de røkelse, myrra og gull? Hva gjorde de etterpå? Har de forandret historien?

Winfried Walther, som opprinnelig er fra Bayern i Syd-Tyskland, forteller om de tre stjernetyderne, de hellige tre konger, som var de første til å besøke det nyfødte Jesusbarnet i Betlehem. Vi følger hver av dem fra ungdomstiden og helt til sin død.

To kart gir en geografisk ramme, og en rekke illustrasjoner bringer oss til landene ved Tigris og Nilen for 2000 år siden. Dette er et nybrottsarbeid med livaktige fortellinger på grunnlag av meditasjoner og visjoner.

Winfried Walther har fylt pensjonistdagene med å bli forfatter. Før underviste han i kunsthistorie, tegning og maling på Rudolf steinerskolen Nesodden. Det synes også i boken, som er rikt illustrert.

Walther flyttet til Nesodden på 1980-tallet og var da med å bygge opp steinerskolen. Han betrakter seg som en erke-nesodding, og kunne ikke tenke seg å bo et annet sted: «Mens jeg skrev, kunne jeg merke hvordan stemningen på Nesodden virket støttende. Det er vel fordi mange nesoddinger, på en eller annen måte, driver med kunst. De skriver, maler, synger, danser og mye annet.»

Slik kjøper du bøkene

Fortellingen kommer i to utgaver. En innbundet utgave, som i hovedsak inneholder selve fortellingen. Dessuten en grå studieutgave i mykperm med langt flere sider. Begge egner seg som julegaver.

For å bestille en eller begge bøkene, gå til bestillingssiden.