Cogito 1 2018

Innhold

Leder

1 Bevissthetsfornyelse og økologisk krise

Artikler

2 «Jorden som livsvesen og bevissthetens arnested» av Knut Arild Melbøe
13 «Hvorfor snakker vi nesten bare om klimaet?» av Erik Dammann

Dikt

18 To dikt frå samlinga «Tidslys» av Helge Torvund

Artikler og foredrag

19 «Er klimadebatten et narrespill? Den skjuler de viktigste miløutfordringene» av Jan Kerr Eckbo
32 «Insektenes forstand» av Rudolf Steiner

Utdrag fra bøker

34 «Den guddommelige komedie. Åttende sang» av Dante Alighieri. Gjendikter: Erik Ringen
37 «Insektenes planet», utdrag fra 9. kapittel, av Anne Sverdrup-Thygeson

Artikler og dikt

44 «Sjelsvridninger» av Turid Høvin
45 «Om takknemlighet – og om Aasmund Brynildsens forfatterskap» av Henning Næss
49 «Naturkjære skaldskap» av Ole Harald Dahl
56 «Sprogets Morgenvækning – om trekløveret Michael Strunge, Henrik S. Holck og F. P. Jac i dansk digtning» av Lars Thor Smith

Debatt

66 «Om den norske (u)kulturen» av Per-Erik Kirkeby

Bokanmeldelser

68 Giorgio Agamben: «Fellesskapet som skal komme», oversatt av Espen Grønlie, anmeldt av Ole Harald Dahl
70 Peter Sloterdjik: «I samme bål: Om hyperpolitikk», oversatt av Anders Dunker og Erik Høyer Leivestad, anmeldt av Ole Harald Dahl
72 Roskva Koritzinsky: «Jeg har ennå ikke sett verden» (noveller), anmeldt av Henning Næss

75 Om Cogito forlag
79 Om bidragsyterne