Cogito 1 2019

Innhold

Leder

1 Mellom de to kulturer

Artikler, novelle og dikt

2 Ett dikt av Rainer Maria Rilke
3 «Dag Østerberg in memoriam» av Henning Næss
6 «Annabel og det moderne sjeleliv». En novelle av Hege Isabella Åvang

Intervju, essays og dikt

10 «En inspirator kommer til Norge». Henning Næss i samtale med Nicanor Perlas
19 Tre dikt av Berit Hoff
21 «Kapitalismen som religion» & «Teknologisk-politisk fragment» av Walter Benjamin
23 «I et museum, i en by». Et essay av Pål Espen Moen
28 «De gode hundene». Et prosadikt av Charles Baudelaire

Artikler, dikt og romanutdrag

31 «Indre samvær med Frans av Assissi» av Jan Helge Francesco Olsen
39 «Mellom det rasjonelle og de okkulte. Om ‘Nattmennesket’, Bjerkes 1. kriminalroman» av Henning Næsds
48 «Dødsfuge», et dikt av Paul Celan
49 «Romantikkens univers». Epilog til en roman av Geir Uthaug

Aktuelt

60 «Er jordkloden engang ‘kæntret’?». Telefonintervju med Karsten Storetvedt, av Lars Thor Smith

Anmeldelser

63 Lars Harald Storebø: «Flukt og avskjed», et musikkalbum. Anmeldt av Knut Arild Melbøe
66 «Romantikkens univers. Kunsten. Naturen. Mennesket». Anmeldt av Henning Næss

68 Bøker om romantikkens mangfold på norsk
84 Om Cogito forlag
88 Om bidragsyterne