Cogito 1 2020

Innhold

Leder

1 Helse – i pandemiens tid

Essays, dikt og artikkel

2 «Rusens gleder – på helsa løs» av Ole-Kristian Krukhaug
16 To dikt av William Blake
17 «Å leve med våre plager. Kan sykdom også bli en venn» av Jan Øystein Eriksen
19 «Out of your mind and in to your senses. Om gestaltterapi og utviklingen av de menneskelige opplevelsesevnene.» Av Henning Næss

Samtaler, artikler og dikt

30 «5G – blindsporet som forsterker miljøkrisen og truer vår helse». Knut Arild Melbøe i samtale med Ragna Heffermehl
41 «Alzheimer, demens og tankens klarhet ved livets slutt» av Torbjørn Johansen
45 Ett dikt av Håkan Sandell
46 «Kjærlighetskraften er den sterkeste kraften.» Henning Næss i samtale med Petter Jørgen Omtvedt
57 To dikt av Bertrand Besigye
58 Omtvedt om Goethe
62 Ett dikt av Dylan Thomas
63 Carl Christian Glosemeyer Andersen: «Å sansa slik det er. Et økofilosofisk perspektiv på Helge Torvunds diktsamling ‘Tidslys’»

Aktuelt

70 «Koronavirus, epidemier og pandemier» av Jan Kerr Eckbo
73 «Vårt immunforsvar – om virus, stråling og eteriske krefter» av Knut Arild Melbøe og Jan Øystein Eriksen
76 «Kan korona-utbruddet ha en forbindelse med 5G?» av Thomas Cowan

Artikler og anmeldelser

79 «Reisen til hyperborea. Del 2: De germanske områdene» av Harrie Salman
85 «Friedrich Nietzsche: Antikrist. Et filosofisk primalskrik» av Henning Næss
87 Sara omar: «Skyggedansen», anmeldt av Lars Thor Smith
89 Håkan Sandell: «Musikken av aldrig och ingenting», elegier, anmeldt av Lars Thor Smith
92 Pia Tafdrup: «Synet av lys», anmeldt av Lars Thor Smith
93 «Opplevd og tenkt 1949–2019», selvbiografi av Kaj Skagen, anmeldt av Henning Næss

96 Om bidragsyterne