Cogito 1 2021

Innhold

Leder

1 Parapsykologi – å sanse gjennom sansesløret

Intervju, artikler og dikt  

3 På den andre siden av rasjonaliteten. Henning Næss i samtale med Lars Birger Davan
9 To dikt av Karoline Brændjord
10 Paranormale fenomener. Hva vet vi om dem – og hva sier de om livet? Av Jan Kerr Eckbo
23 Ett dikt av Håkan Sandell
24 Klardrømmer – et møte mellom natt og dag. Av Axel Bojer
33 Tre dikt av Hildi Bragason
34 Lys og mørke over Kvitsjøen. Spirituell økologi, GULAG og ikonkunst. Av Rafael Kleimann
41 Trompetisten og trompetasten. Av Henning Næss

Essays, intervju og bokutdrag   

42 Om synkronisitet og slump i erkjennelse og diktning. Av Carl Christian Glosemeyer Andersen
50 Å kunne sanse bak sløret. Knut Arild Melbøe i samtale med Sølvi Antonette Dalhaug og Per Oddvar Høisveen
57 Å oppleve elementarvesener. Av Thomas Meyer (utdrag fra boken «Rettet die Elementarwesen»
65 Om sanselighet som grunnlag for oversanselighet. En korona-meditasjon av Henning Næss

Aktuelt

70 Ett år med korona – hva nå?
71 Covid 19: Et skoleeksempel i psykose og globalt massehysteri? Av Jan Kerr Eckbo
74 Fire korona-meddelelser mars 2020 – mars 2021 av distriktsoverlege i Finmark, Hans Husum
77 Mellom samfunds-koillaps og utopi – tærskeloverskridelse i det 21. århundre belyst ved to astrologiske aspekter. Av Lars Thor Smith

Bokanmeldelse

85 Trond Skaftnesmo: Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen, anmeldt av Lars Thor Smith

90 Om bidragsyterne