Cogito 1 2022

Cogito nr. 1 2022

Innhold

Leder

1 Individet – undergang eller overgang

Artikler og prosatekster

2 Individet og jordens mysterium. Ita Wegman

7 Joseph Beuys og utvidelsen av kunstbegrepet – del 2. Lars Thor Smith

12 Frihetens veier: Et oppgjør med kulturradikalisme på tomgang. Bjarne Benjaminsen

16 Individ og frihet sett gjennom historien. Petter Jørgen Omtvedt

25 Den røde ulv. Pinar Ciftci

29 Aforismer. Henning Næss

30 Aby Warburg – kulturdetektiven som sporet opp antikkens guder opp i renessansen. Pål Espen Moen

Aktuelt 

42 Knut Arild Melbøe i samtale med Erlend Efskind: Individets menneskerettigheter i pandemitider

48 Covid19 i perspektiv. Jan Kerr Eckbo

Artikler, dikt og prosatekster

68 Ole Sarvig – modernisme og kristendom. Lars Thor Smith

73 Til en humanist. Henning Næss

74 Om betydningen av å meditere i krigstider. Henning Næss

75 To tekster. Martin Goldberg

Seminar-omtale

76 Sosial tregrening som veiviser til fremtidens samfunn. Diane Vincentz

Artikler

76 «En hovednøgle til verdenshjertet». Lars Thor Smith

Debatt

79 Holtsmarkenes krig – en oppsummering. Trond Skaftnesmo

86 Åpent brev til konspirasjonsteoretikere i alle land. Henning Næss

88 Svar fra «konspirasjonsteoretiker». Jan Øystein Eriksen

Bokanmeldelser

91 Jublende ensomhet av Erling Kittelsen. Nina Myking

92 Social ecology in holistic leadership av Erik Lemcke. Niels Johan Juhl Johansen.

93 Fremmedlegionen i Narvik av Pierre-Olivier Lapie. Nina Myking

94 Om bidragsyterne