Cogito 1

Cogito 1, forsiden

Innhold i Cogito 1 (1997)

Introduksjon: Nytt initiativ

Filosofi - naturvitenskap

Herbert Witzenmann: Realisme og nominalisme 4
Johann Wolfgang von Goethe: Forsøket som formidler av objekt og subjekt 15
Torodd Lien: Platonisme og aristotelisme 21
Axel Hugo: Erkjennelsesteori og praktisk pedagogikk 39

Intervjuer

Eli Beate Hestnes: Axel Hugo:Skolehagen som pedagogisk impuls 48
Eli Beate Hestnes: Margareta Hohnström: Om biografiarbeid 52

Aktuelt tema: Kina i verdenssamfunnet

Torodd Lien: Et presidentbesøk i Norge 56
Fang Lizhi: Patriotisme og verdensborgerskap 62
Torodd Lien: Kinas kurs mot verden 66
Chuangtse: Fra «Sjelen og sommerfuglen» 75

Diktning og diktere

Geir Uthaug: Om Shakespeares «Richard II» 78
Matthias Bendau: Skyld og tilgivelse hos Dostojevskij 81
Ole Harald Dahl: Glemt mysteriediktning – Om Ivar Mortensson 89

Klassisk litteratur

Torodd Lien: Innledning til Dantes «Guddommelige komedie» 93
Dante Alighieri: Tre sanger fra «Den guddommelige komedie» 97
William Shakespeare: «Richard II» – Tre monologer 111

Samtidslitteratur

Geir Uthaug: Fire dikt 116
Knut Arild Melbøe: Dikt 119
Jan Thowsen: Aforismer 121

Kristen esoterikk

Ingeborg Møller: Tre Marialegender fra norsk middelalder 123
Erlend Botolfsen: Den kristne utviklingsvei – Paulus og Efesus 128