Cogito 10

Cogito 10, forsiden

Innhold i Cogito 10 (2005)

1 Leder

2 Trond Skaftnesmo: Gentroens sammenbrudd

5 Terje Traavik og Thomas Bøhn: Genenes detronisering – ouverturen til noe nytt?

13 Axel Bojer: Fire dikt

15 Bertram von Zabern: Ansatser til en organisk fysikk

28 Rigmor Haugen Jensen: Subjektets vitenskap

38 Ole Harald Dahl: Mystikerens befrielse – en påskeberetning

40 Torodd Lien: Mot frihetens terskel – Ibsen og den kristne eksistens

46 Rainer Maria Rilke: Andre og tredje duineser elegi

52 Johannes W. Schneider: Kristendommen og de andre religionene

57 Erik Frisch: Tre dikt

59 Jenny Elise Steinnes: Jacques Derrida (1930–2004)

62 Giovanni Borradori: Hva er terrorisme? – samtaler med Derrida og Habermas

64 Vera Gyllenhammar: Mot Olsok, dikt

72 Knut Arild Melbøe: Tre dikt

66 Aktuelt: Knut Arild Melbøe har gitt ut CD og holdt konsert

76 Bøker:
Dion Fortune: Kabbalah – Vestens mystikk
Rudolf Steiner: Mystikken
Astri Hognestad: Når dører åpner seg