Cogito 13/14

Cogito  13/14, forsiden

Innhold i Cogito 13/14 (2007)

1 Leder

2 Holger Arden: Hva er samtidsmusikkens hovedspørsmål?

6 Michael Kurtz: Kaija Saariahos – synestetiske iakttagelser

8 Torbjørn Eftestøl: Musikk og ontologi

18 Henning Næss: Tre dikt

20 Øivind Varkøy: Musikkens frihet

28 Hallgjerd Aksnes: Rolf Wallin

30 Holger Arden: Krisen i musikklivets estetiske grunnlag

42 Håkan Sandell: To dikt

44 Michael Kurtz: Musikkens etos

46 Ole Harald Dahl: Gjenferd på sykkel

58 Edvin Østergaard: Det tredje øret: om musikk og mystikk

60 Edvin Østergaard: Hemmelige rom

74 Rainer Maria Rilke: Åttende og niende elegi

80 Edvin Østergaard: Komponerte gjenklanger

86 Axel Bojer: Tan Dun , en verdensmusiker

88 Henning Næss: Schopenhauer og musikken

94 Henning Næss: Byen og navnet

100 Partiturer av Didrik Smit

102 Aktuelt:
Musikkmøte med Michael Kurtz
Maskerade – sanger om løgn og sannhet
Åndstradisjon som opprør. Artikler av N. M. Bugge
Høstens Forum Cogito-program

108 Bokanmeldelser:
H. E. Deckert: Musik og menneske
H. Zimmermann: Dør språket? Hvordan ordet kan belives
H. Hognestad: Gud i mennesket
S. Lange_Nielsen: Et forfatterliv
K. Blom: Det som svarer