Cogito 2 2017

Innhold

1 Leder
«Kristen esoterikk – i paradigmeskiftets tegn» av Pål Espen Moen

Artikler, reiseskildring, dikt

2 «Kristus hos Martinus» av Per-Erik Kirkeby
11 «Messias i jødisk esoterikk» av Trond Skaftnesmo
17 Dikt av Erik Frisch
18 «Dødskammer eller livskilde – mot en ny forståelse av forhistorien» av Katrine Falk og Knut Arild Melbøe

Artikler og dikt

31 «Da verden – og livet – ble snudd opp ned!» av Jan Kerr Eckbo
42 Dikt av Erik Frisch
43 «Det viktigste i verden er bevissthet – om bruddet med det mekaniske verdensbildet» av paul Jan Brudal

Debatt

50 Torodd Lien: Et svar til Henning Næss. Leserbrev

Anmeldelse

65 «Orientering i antroposofins filosofiska grunder» av Gerard Lartaud, anmeldt av Ole Harald Dahl


70 Om Cogito forlag
72 Om bidragsyterne
74 Menneskemøter og empatisk kommunikasjon