Cogito 2 2019

Innhold

Leder

1 Tid og samtid – kunst og protest

Essays, dikt og intervju

2 «Sommerens ild» – et essay av Lars Thor Smith
14 «Med pensel» av Helge Torvund
15 «Kunst i en postantroposofisk tid» – Berit Frøseth i samtale med Marius Wahl Gran
17 «Gavekunstens forfall» av Theodor W. Adorno
28 «Jakten på fremtiden og tidens to strømmer». Et essay av Knut Arild Melbøe

Dikt, artikler og romanutdrag

44 Ett dikt av Rainer Maria Rilke
45 «Det som beveger verden – sannhet er summen av sansningens usannhet» av Therese Mathiesen
54 «Kloumann» – utdrag fra en roman av Per-Erik Kirkeby
58 «En eventrylig nevrose» – Om André Bjerkes kriminalroman «Skjult mønster» av Henning Næss
66 Tre dikt av Georg Trakl

Aktuelt

69 «Vær utålmodig menneske!». Samtale med ungdommer mot klimakrisen, ved Henning Næss
77 «Den mikaelske viljen og menneskehetens framtid» av Nicanor Perlas

82 Om Cogito forlag
86 Om bidragsyterne