Cogito 2 2020

Innhold

Leder

1 Godhet og bestialitet – Jens Bjørneboe 100 år.

Essays, dikt og samtale

19 Om Bjørneboes roman «Haiene». Historien om et mannskap og et forlis, av Jan Øystein Eriksen.
20 Himmelbåten vår. Dikt av Knut Arild Melbøe.
24 Mismotets fenomenologi. Om Bjørneboes roman «Hertug Hans», av Lars Thor Smith.
29 Tre dikt av Paul Celan. Gjendiktet av Øyvind Berg.
30 Å sansa slik det er. Om Helge Torvunds diktsamling «Tidslys», av Carl Christian Glosemeyer Andersen.
37 Elva som renn ut i havet. Dikt av Helge Torvund.

Essays, dikt og artikler    

38 Stjerner og ekskrementer. Jens Bjørneboe og Europa-problemet, av Henning Næss.
50 «En irsk flyver ser sin død inn i øynene.» Dikt av William Butler yeats. Gjendiktet av Henning Næss.
51 Antroposofiks tankegods i Jens Bjørneboes lyrikk, av Erle Skaar.
63 Tolv haiku-dikt av Freddy Lundgaard.
64 Frihetens øyeblikk. Polaritet, stigning, sannhet og frihet. En reise med Bjørneboe inn mot menneskets innerste natur. Av Petter Jørgen Omtvedt.
72 «Den farligste kvinnen i Amerika». Om Emma Goldman. Av Pinar Ciftci.

Aktuelt og leserbrev

76 Redaksjonen på Tønsberg-uken, av Knut Arils Melbøe.
77 Akutt elektrisk syke, av Arthur Firstenberg.
86 Druknet i prosjektørlys. Yayha Hassan og hans diktning, av Lars Thor Smith.
91 Om tankefrihet og autoritetsdyrkelse, av Jen Helge Fransesco Olsen.

Bokanmeldelse

96 Om Michel Houllebecqs roman «Serotonin». Anmeldt av Henning Næss.

98 Om bidragsyterne