Cogito 2 2022

Innhold

Leder

1 Den russiske kulturkime

Artikler, samtale, intervju og dikt

2 Jordens betydning for russeren. Lars Thor Smith

7 Den sannferdige kunsten. Katrina Skilbrei i samtale med Ljubov Katerli

12 Sosial tregrening som veiviser til fremtidens samfunn – et seminar

13 Ukrainas hellige historie. Harrie Salman

18 Det nye russlands ideolog. Peter Normann Waage

19 Menneskerettighetene er menneskefiendtlige. Peter Normann Waage intervjuer Aleksandr Dugin. (Intervjuet ble første gang trykket i VG i 2015.)

27 Herr president. Boris Vian.

28 Tre dikt. Eirik Værnes

Essay, dikt og artikler 

30 Russland kan ikke forstås med forstanden. Henning Næss

36 Majakowski i himmelen. Vladimir Majakovskij

38 Nærbilder fra Tolstojs liv. Ole Harald Dahl

48 Maltrakteringer av den russiske sjel i dag. Jostein Sæther

52 De tolv. Aleksandr Blok

56 Et land i Europa er ved at blive født. Lars Thor Smith

61 To dikt. André Bjerke

62 Dypstaten og bevissthetssjelen. Trond Skaftnesmo

Leserbrev og essay

69 Å konstruere årsakssammenhenger der det ikke finnes noen. Frode Barkved

70 En diktator på St. Hanshaugen. Henning Næss

Aktuelt

73 Om opprinnelsen til pandemien. Et intervju med Roland Wiesendanger

78 Om Amnestys rapport om Ukraina og organisasjonens tap av anseelse. Henning Næss

Bokanmeldelser

79 Maskefall av Joseph Mercola og Ronnie Cummins. Trude Malthe Thomassen

80 Et liv i konsten av Berit Frøseth. Pål Espen Moen

82 Ulvene fra evighetens skog av Karl Ove Knausgård. Henning Næss

84 Om bidragsyterne