Cogito 2 2023

Innhold

Leder: Vårt forvokste økonomiske system – alternativer til ruin

Intervju, artikler og dikt

2 Hva er økonomi i sin videste betydning?
(… og i sin smaleste?)
Jan Øystein Eriksen

4 Pengemaktens løgner og manipulasjoner
Hans Eirik Olav i samtale med
Jan Øystein Eriksen og Knut Arild Melbøe

15 Store tider
Dikt av Frode Grytten

16 Et nytt samfunnssystem
vårt politiske system trenger et paradigmeskifte
Dag Hauffen & Trude Malthe Thomassen

19 Peter Barnes — noen ganger kan
en enkel idé utløse dyptgripende endringer
Ove Jakobsen

Vårt energiforbruk er årsaken til miljøødeleggelsene!
Jan Kerr Eckbo

Artikler, dikt og spirituell fordypning

24 Vannet går med strømmen
Trude Malthe Thomassen

32 Alt står så stille
Dikt av Knut Arild Melbøe

33 Det ondes alibi — 2. del
Lars Thor Smith

41 Maskinerne
Dikt av Lars Thor Smith

42 Om reale og økonomiske verdier
Dag Hauffen

44 Robert F. Kennedy jr. utfordrer globalisteliten
og storkapitalen
Kristoffer T. Bergstrøm

46 Den ultrafiolette krake —
Om kapitalkreftenes driftsnatur
Torodd Lien

52 Rejse i September — veje til en ny forståelse af arbejde
Lars Thor Smith

Aktuelt — temaer og tendenser i samtidsbildet

58 Profitten tar kvelertak på medisinen
Dr. Thomas Hardtmuth

60 Dødsfall og fruktbarhet er demografiske krisetegn
Et tilbakeblikk på covid-tiden — Kristoffer T. Bergstrøm

62 Mattias Desmet: Covid-krisen har trekk
fra tidligere tiders massepsykose — Knut Arild Melbøe

63 WHO og helsediktaturet — del I og del 2
Trond Skaftnesmo

71 Underskriftskampanje mot WHO-traktaten
72 WHOs nye pandemiavtale — vet du hva den innebærer?

73 Hvordan våbenfirmaer influerer Ukraine-debatten
Lars Thor Smith

75 Ukraina, Vesten og pengene
Noen strøtanker av Jan-E. Askerøi

76 Tankeglimt og fasetter
Samlet av Torodd Lien

Bokanmeldelser

86 Eva Bell: Adams tapte paradis
Anmeldt av Line Danielsen

87 Petter Jørgen Omtvedt: Goethes naturfilosofi
Anmeldt av Lars Thor Smith

90 Karl Ove Knausgård: Det tredje riket
Anmeldt av Lars Thor Smith

92 Bård Wormdal: Spionkrigen
Anmeldt av Trude Malthe Thomassen

94 Bidragsytere