Cogito 2

Cogito 2, forside

Innhold i Cogito 2 (1998)

Filosofi og estetikk

5 Antroposofi og kristendom – tenkningen som skapende prosess
Torodd Lien
18 Erkjennelse og frihet – i lys av Rudolf Steners erkjennelsesteori
Rigmor Haugen Jensen
29 På sporet av konkret virkelighet – veiledet av Anaxagoras og Leibniz
Finn Thoresen
47 Film som kunst – om realistisk, formalistisk og poetisk filmoppfatning
Eli Beate Hestnes

Samtidsperspektiver

53 Globalisering – tvangstrøye og fremtidsbanner
Knut Arild Melbøe
63 Usynlige hender og knyttede never – et debattmøte i det hinsidige
Knut Arild Melbøe
69 Gentekniske myter – Dolly og den materialistiske Gral
Jens Heisterkamp
74 Foran oss kommer syndefloden – apokalypse og katastrofesommeren 1998
Aktuell gjest: Fritz Vorholz fra «Die Zeit»

Cogito-samtaler

77 Å gjennomleve en bevegelse
Eurytmisten Margrete Solstad i samtale med Eli Beate Hestnes
87 Spirituelle impulser i det moderne maleri
Billedkunstneren Odd Lindbråten i samtale med Karin-Anna Eek og Brit Vollsnes
92 En handelreisende i verdenslitteratur og antroposofi
Foredragsholderen og oversetteren Arne Krohn Nilsen
i samtale med Knut Arild Melbøe og Erlend Botolfsen

Fra verdenslitteraturen

97 Dante Alighieri: Den guddommelige kommedie: Tre sanger fra Purgatoriet (Skjærsilden)
oversatt av Arne Krohn Nilsen
105 William Butler Yeats; Oppstandelsen Skuespill i en akt
oversatt av Knut Arild Melbøe

Samtidsdiktning

119 Helle Bjerkan • Jim Jensen • Knut Arild Melbøe • Kurt Narvesen • Geir Uthaug

Kunsten og mennesket – litterære perspektiver

125 Oppsporing av sne i Gunvor Hofmos diktning
Heiner Glitsch
129 «Det aandelig gjennemlevede» – om den skapende prosess hos Henrik Ibsen
Jakob Kvalvaag
134 Goethes første Harzreise – en biografisk studie
Jost Schieren

Kristen esoterikk

145 Korset som forening av jeg og verden – et bilde
Rigmor Haugen Jensen
147 Tro og erkjennelse i Paulus’ kristendom
Erlend Botolfsen