Cogito 24

Cogito 24, forsiden

Innhold i Cogito 24 (2012)

1 Leder

2 Artikler og dikt
2 Peter Normann Waage Ideer til et annerledes samfunn (2)
10 Per Erik Kirkeby Fem prosadikt
12 Henning Næss Virkeligheten slik den er
15 Henning Næss Om Charles Baudelaire
16 Charles Baudelaire Tre dikt
24 Frode Barkved Å tenke med hjertet i Kazimierz
28 Knut Arild Melbøe i samtale med Christian Egge Rio-konferansen 2012
42 Nils Hav Fire dikt
43 Eivind Riise Hauge Victor Tukmakovs siste vinter, siste del
53 Are Thoresen Selvhelbredelse
58 Kaj Skagen Himmelbarnet (legende)
61 Henning Næss Oppvåkningen er et fallskjermhopp
64 Thomas Tranströmer Fire dikt

67: Aktuelt
Erle Skaar: Kulturell klimakamp på Sagene

68: Bokomtaler
I. Abouleish, Sekem – en veiviser for det nye Egypt
H. Svare, Til Saken
I. Shestopal, Sjel
O. K. Kjerschow, André Bjerke mellom to kulturer
Andersen/Stawreberg, Mindfulnes for foreldre