Cogito 24

Cogito 24, forsiden

Innhold i Cogito 24 (2012)

1 Leder

Artikler og dikt

2 Peter Normann Waage: Ideer til et annerledes samfunn (2)
10 Per Erik Kirkeby: Fem prosadikt
12 Henning Næss: Virkeligheten slik den er
15 Henning Næss: Om Charles Baudelaire
16 Charles Baudelaire: Tre dikt
24 Frode Barkved: Å tenke med hjertet i Kazimierz
28 Knut Arild Melbøe i samtale med Christian Egge: Rio-konferansen 2012
42 Nils Hav: Fire dikt
43 Eivind Riise Hauge: Victor Tukmakovs siste vinter, siste del
53 Are Thoresen: Selvhelbredelse
58 Kaj Skagen: Himmelbarnet (legende)
61 Henning Næss: Oppvåkningen er et fallskjermhopp
64 Thomas Tranströmer: Fire dikt

Aktuelt

67: Erle Skaar: Kulturell klimakamp på Sagene

Bokomtaler

I. Abouleish, Sekem – en veiviser for det nye Egypt
H. Svare, Til Saken
I. Shestopal, Sjel
O. K. Kjerschow, André Bjerke mellom to kulturer
Andersen/Stawreberg, Mindfulnes for foreldre