Cogito 28

Cogito 28, forsiden

Innhold, Cogito 28 (2014)

1 Leder
2 K. Falk og K. A. Melbøe i samtale med Otto Krog
Den hjemkomne sønn
17 Ola Bog
Fantasiens heisekraner
18 Knut Arild Melbøe
På sporet av den arkaiske himmel, del 1
28 Henning Næss
Tre dikt
30 Ole Harald Dahl
Peter Sloterdijk, del 2
38 Merete Nagell
En anelse rødt (noveletter)
45 Pål Espen Moen
Alf Larsen – Stemning og livsanskuelse
51 Oddbjørn Birkeland
Fire dikt
53 Henrik Holm
Den sårbare kunstnersjel
60 Antroposofi – i forkant eller bakkant?
62 Dag Otto Thunold
Hvis ditt barn likevel bruker for mye tid på spill
64 Henning Næss
Intravenøs læring: En læringsmodell for fremtiden?
66 Bokanmeldelser