Cogito 3 2020

Innhold

Leder

1 Makt og demokrati

Artikler, dikt og intervju

2 Vårt skjøre demokrati: Enstyringsform som bryter sammen hvis den ikke forsvares. Av Jan Kerr Eckbo
12 To dikt: Til deg, å demokrati, av Walth Whitman & Kun. Uvidenhet, av Henrik S. Holck
13 Overvåkningskapitalismen: Trusselen fra demokratiets blindsone, av Ragna Heffermehl
20 Massemennesket, av Johanna Holt Kleive
23 Ett dikt av Geir Uthaug om William Blake
24 Maktens historie – et forsøk på å beskrive vår sivilisasjons irrganger på ny. Intervju med Truls Øhra ved Knut Arild Melbøe og Nils Petter Waage, del 1

Eventyr, artikler og dikt

30 Annerledeslandet – et eventyr for voksne om demokrati og makt, av Jan Helge Francesco Olsen
35 Gledens triumf: Ludwig van Beethoven – 250 år, av Lars Thor Smith
40 NED MED FOLKET! OPP MED JEG! Max Stirner: Ghostbusteren fra Bayreuth, av Henning Næss
48 Voltairine de Cleyre: Den store ukjente poetanarkisten, av Pinar Ciftci
53 Hyl (del 1), av Allan Ginsberg
58 Gullgutten som smeltet til et skrik, etterord av Henning Næss
59 Omtvedt om Goethe, del 2, av Petter Jørgen Omtvedt

Aktuelt

67 Fra forebygging til foretaksdannelse – en kreftsvultst? Av Jan Øystein Eriksen
71 Forstått demokrati krever en ny rettsordning, av Dag Hauffen, biodynamisk bonde
72 Hva brast så høyt? Fryktens økonomi – Norge og koronaviruset. Av Chr. Anton Smedshaug
76 Er Norge i klem mellom demokrati og overvåking? – Av Henning Næss

Anmeldelser

79 Karl Ove Knausgård: Den mystiske stjerne, anmeldt av LArs Thor Smith
82 Hildi Bragason og Henrik Lunde Sælid: Askens lengsel, dikt og illustrasjoner. Anmeldt av Knut Arild Melbøe
85 Edward Snowden: Systemfeil. Selvbiografi, anmeldt av Henning Næss
86 Winfried Walther: De hellige tre konger, tre liv fortalt på grunnlag av meditasjoner. Anmeldt av Axel Bojer

87 Om Cogito forlag
88 Om bidragsyterne