Cogito 3 2021

Innhold

Leder

1 Er fremtiden i våre hender?

Artikkel, epistel, essays og prosatekster

2 Vår sosiale skulptur og veien til ansvarsfull individualisme. Essay av Karina Skilbrei
9 Den store løgn – et kontrafaktisk historiesyn på 1. verdenskrig. Artikkel av Lars Thor Smith
21 En samtale med Kassandra angående fremtiden, og litt om metoo-kampanjen. Av Henning Næss
25 Er det nå? Prosatekst av Josefin Winther
26 Shikasta og menneskets plass blant galaskene (del 2). Om Doris Lessings fem space-fiction romaner. Essay av Knut Arils Melbøe
36 Herr Petter: Et menneske, et kall og ei kappe
38 Det må bli en annen gang. Prosatekst av Josefin Winther

Artikler, essay og reisebrev

39 Mystikeren Hans Nielsen Hauge. Artikkel av Maria Schreiner
44 Joseph Beuys og utvidelsen av kunstbegrepet. Artikkel av Lars Thor Smith
50 Crénom Baudelaire. Artikkel av Nina Myking
58 Einar Edwin – en norsk teologs møte med Rudolf Steiner. Artikkel av Frode Barkved
63 Hvorfor er det så vanskelig å være lykkelig? Artikkel av Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
68 Om en hyperboreer og et feilparkert esel – et reisebrev fra. Av Henning Næss
71 Kvart menneske er ei øy. Livsanskuelse og estetikk. Essay av Carl Chr. Glosemeyer Andersen

Aktuelt

79 Frihet, individualitet og samfunn. Av Knut Arild Melbøe
80 Covid 19-vaksineringen ble forberedt for over 30 år siden. Av Margareta Skantze
82 Norge – Kinas nye vasallstat? Del 2. Av Kristoffer T. Bergstrøm
87 Et annerledes syn på menneskehetens utvikling. Av Jan Øystein Eriksen

90 Om bidragsyterne