Cogito 3 2022

Innhold

Leder: I en krevende tid
Artikler og dikt

2 Bakgrunnen for krigen i Ukraina. Jan Eilert Askerøi

19 En rockesang og en salme. Knut Arild Melbøe

20 Samarbeid Russland og Tyskland. Trude Malthe Thomassen

25 Lad denne aften være fritaget. Lars Thor Smith

26 Novalis — i anledning hans 250-årsjubileum. Petter Jørgen Omtvedt

32 Natten der bor i al dag — Novalis’ hymner til natten. Lars Thor Smith

34 Tankeglimt og fasetter. Klipp fra ulike kilder

Aktuelt 

36 Brennpunkt:
Helse, medisin, overdødelighet og vaksiner

  • Philip Incao: Om å forstå bakterier, immunsystemet og vaksiner
  • Kristoffer T. Bergstrøm m.fl.: Statistikere påviser nye, alarmerende trender
  • Trond Skaftnesmo: Å gjenkjenne ondskapen
Artikler, novelle og korttekster

60 Aby Warburg — kulturdetektiven som sporet opp antikkens guder i renessansen. Del II. Pål Espen Moen

69 Sprekker i synsfeltet, fingre som griper. Novelle av Bjarne Benjaminsen

70 Å være i metaverset – eller i skyggeverden. Karina Skilbrei

72 Tale til bygda mi. Sølvi Ytterstad

75 Sosial tregrening – noen tanker etter et seminar med Diane Vincentz. Jan Øystein Eriksen

77 Det ensomme grytelokket. Henning Næss

Spirituell fordypning, dikt og anmeldelser

78 «Et mærke for livet» – Jeanne D’ Arc og Héléne Grimaud. Lars Thor Smith

80 Julenatt. Sølvi Ytterstad

80 Halvor Moxnes: Svarte kong Baltasar. Axel Bojer

81 Trond Skaftnesmo: Dragestrid. Trude Malthe Thomassen

83 Medisin uten vitenskap. Robert Kennedy jr.: The Real Anthony Fauci. Anmeldt av Jan Øystein Eriksen

91 Markus Lindholm: Barbeint i Amazonas. Petter Jørgen Omtvedt

94 Om bidragsyterne