Cogito 3–4 2018

Innhold

Leder

1 Nye nøkler til vår forståelse av historien

Artikler og dikt

2 «De bosniske pyramidene – funnene som kaster nytt lys over forhistorien og bygger bro mellom vitenskap og spiritualitet». Dr. Sam Osmanagich i samtale med K. Falk og Knut Arild Melbøe
22 «Vid sängen två små porträtt: Dante, Dostojevskij». Dikt av Håkan Sandell
23 «Den siste sigarett og faktagenerasjonen – et litterært brev til Nils Kjær» av Henning Næss
25 «Sumererne i Mesopotamia» av Paul Jan Brudal
35 «Det guddommelige». Dikt av Johann Wolfgang von Goethe
36 «Goethe og Schiller». Fra R. Steiners bok «Goethes Weltanschauung»
38 «Historien om den hellige gral» av Harrie Salman

Novelle, essay, exposé og artikkel

44 «Noli me tangere». Novelle av Henning Næss
47 «Om Walther Benjamin» av Pål Espen Moen
54 Fra Walther Benjamins «passasjeverk»
63 «Naturkjære skaldskap? Lesninger av norsk samtidslyrikk, siste del» av Ole Harald Dahl

Aktuelt og bokanmeldelser

75 Om symposiet «Hvordan vet du at du er et menneske?» av Torger Jacobsen
79 Simon Strauss: «Syv netter», roman, anmeldt av Ole Harald Dahl
80 Trond Skaftnesmo: «Verdensordet. Bidrag til en kristen esoterikk», anmeldt av Ole Harald Dahl
82 Kaj Skagen «Gralssøkeren. Rudolf Steiners idémessige utvikling 1895–1902», anmeldt av Ole Harald Dahl

84 Om Cogito forlag
88 Om bidragsyterne