Cogito 3–4 2019

Innhold

Leder

1 Samfunnets tre grener

Artikler, samtale og intervju

2 «Tregreningen og det moderne samfunnet» av Henning Næss
16 Ett dikt av E. E. Cummings
17 «Tre grener av samfunnet» – samtale med Dag Hauffen, skrevet ned av Knut Arild Melbøe
28 «Den utstoppelige og fryktløse Rosa» av Pinar Ciftci
32 To dikt av Berit Hoff

Korttekster, essay og dikt

33 «Ikke banke på» av Theodor Adorno
34 «Reisen til Hyperborea» av Harrie Salman
40 To dikt av Bertrand Besigye
41 «Alene, syngende i Vest, stemmer jeg inn en ny verden. Walt Whitman 200 år» av Geir Uthaug
45 To dikt av Walt Whitman

Samtaler, dikt og artikkel

46 «Filosofiens verdi ligger i dens praksis». En samtale med filosofen Svendsen, skrevet ned av Henning Næss
56 T. S. Eliot: Marina
57 «Som et smil bak selve tingen – André Bjerkes essayistikk» av Kjetil Berthelsen

Aktuelt

62 «Broen mellom spiritualitet og vitenskap» – En samtale med Dr. Sam Osmanagich, skrevet ned av Knut Arild Melbøe
69 «Stråling, robotbier og 5G – Dannelsen av et nytt eletronisk økosystem» av Jeremy Naydler
77 «Noen tanker etter et tregreningsseminar i USA» av Jan Øystein Eriksen
82 Tre dikt av Hildi Bragason

Leserbrev   

83 «989 år etter slaget på Stiklestad – betyr dette noe for dagens mennesker?» av Jan Øystein Eriksen

Anmeldelser

85 Valentin Wember: De fem dimensjoner i steinerepedagogikken i Rudolf Steiners verk. Anmeldt av Henning Næss.
86 Martin Tesli: Det merkelige tilfellet Leida og doktor Didriklsen. To svigerbrødres bekjennelser. Roman. Anmeldt av Henning Næss
87 Susanne Skostad: Svartstilla. Roman. Anmeldt av Henning Næss
88 «Fragmenter» av Novalis

89 Om Cogito forlag
92 Om bidragsyterne