Cogito 3

Cogito 3, forside

Innhold i Cogito 3 (1999)

Fordypning

7 Oppvåkning ved det andre mennesket – mennesket som dobbelt vesensutveksling
Herbert Witzenmann
15 Om frihet og arbeid – et fragment
Rigmor Haugen Jensen
1 7 Avstand og nærhet – øyeblikk i malerens verksted. Tre bilder
Hannes Weigert
21 Eutanasi – spørsmålet og fødselens og dødens hemmeligheter
Michael Frensch
30 Fra et brev om fornuft og følelser Forvarsler og ekko (dialoger) gjennom lesninger av Arne Næss’ Livsfilosofi
Finn Thoresen

Samtid

45 Kosovokrisen som bilde og virkelighet – innledende bemerkninger til de følgende artikler
Torodd Lien
47 Vesten blir definert på nytt – Kosovokrig og vest–øst-konflikt
Jens Heisterkamp
50 Demoniseringen av den serbiske folkesjel – den voldelige løsning på Balkanspørsmålet
Harrie Salman
57 Forsakelser i en krisetid
Helge Salemonsen

Aktuelle initiativer

59 Tidsskrift Sophia – Institutt for Steinerpedagogikk – Mølledrift på Helios – Kornelias grønne basar – Spirituelt teater – Kunstskole – Platons samlede verker
65 0m uavhengig forskning
Leserinnlegg fra Are Thoresen – tilsvar fra Torodd Lien

Cogito-samtaler

68 Å vite at man ikke vet – noen sentrale tanker i Platons filosofi
Helge Salemonsen i samtale med Rigmor Haugen Jensen
74 Om genetikk og manipulering med liv
Biologen Craig Holdrege i samtale med Knut Arild Melbøe og Trond Skaftnesmo
81 «Kristendommen i vår tid blir stadig mer individuell» en moderne vei til det kristne mysterium
Prest i Kristensamfunnet Sven-Åke Lorentsson i samtale med Erlend Botolfsen

Naturvitenskap

85 Spiritualisme og materialisme i biologien
Trond Skaftnesmo
93 Om organismens vesen – fem vinklinger
– med spesielt henblikk på maskinparadigmet og utviklingslæren
Frank Meyer

Litteratur

98 Dante Alighieri: Den guddommelige kommedie
Tre sanger fra Purgatoriet (Skjærsilden)
oversatt av Arne Krohn Nilsen
106 Albert Steffen: Vendepunktet – en novelle
Oversatt av Vera Gyllenhammar

Samtidsdiktning

110 Helle Bjerkan – Eli Beate Hestnes – Erik Bystad – Knut Arild Melbøe – Arild Vange

Kunsten og mennesket

115 Dråpen og havet – vannmotivet i norsk lyrikk
Knut Arild Melbøe
123 Den russiske maler Eugen Spassky – med åtte billedgjengivelser
Ole Harald Dahl
126 Grunnmotiver i Goethes Eventyr – en studie i goetheanistisk realsymbolikk
Jost Schieren
136 Treet som metafor i Gunvor Hofmos diktning – en studie i inderliggjort naturopplevelse
Heiner Glitsch
140 Krisen i musikklivets estetiske grunnlag
Holger Arden

Esoterisk kristendom

152 Den mystiske rose – bilder fra en meditasjonsvei
William Smirthwaite ï