Cogito 32

Cogito 32, forsiden

Innhold, Cogito 32 (2016)

1 Leder
«Europa og moderniteten» av Pål Espen Moen

Intervju

5 «Understrømmer i modernismen»
Odd Lindbråten i samtale med Kathrine Falk og Knut Arild Melbøe

Artikler/essay

22 «Rommet, tiden, øyet – Isaac Newtons metafysikk» av Per Eilif Haraldsen
37 «Bildet som sosial diagnose» av Ole Kristian Krukhaug
43 To dikt av Georg Trakl

Debatt

45 «Til tragediens kjerne!» av Ole Harald Dahl
52 «Forfatteren – den nye leilendingen?» av Henning Næss og Per-Erik Kirkeby
55 «Skal Google ha monopol på verdens hukommelse?» av Carl Unger. Oversatt av Lars T. Smith

Aktuelt

57 Waage på russisk av Vasiliji Kostyrko

Kommentar

57 Torodd Lien om «Morgen ved midnatt»
70 Ole Harald Dahl: «Oppøvelse i språk – Stein Verso og hans diktning»

Bokanmeldelser

74 Svetlana Alesijevitsj, Kister av sink (Henning Næss)
75 Kristin Berget, Sonja Sacre Cæur, roman (På Espen Moen)
77 Per Erik Kirkeby, Synonymordbok (Ole Harald Dahl)
78 Bjørn Nistad, Russisk idéhistorie (Ole Harald Dahl)
78 Flatøybok, bind 2 (Harald Stjernholm)

80 Om nytt på Cogito forlag
85 Om bidragsyterne