Cogito 33

Cogito 33, forsiden

Innhold, Cogito 33 (2016)

Leder

1 «Moderniteten og Europa» av Pål Espen Moen

Intervju

2 «Innblick i konstens experimentverkstad». Ketil Skøien intervjuet av Bente Frøseth

Artikler/essay/dikt

13 «Oppøvelse i språk. Svein Verso og hans diktning – Del II» av Ole Harald Dahl
31 To dikt av Ulrik Farestad
33 «Den digitale utfordring – om hjerneforskeren Manfred Spitzers bog» av Lars Thor Smith
42 Ett dikt av Knut Arild Melbøe
43 «Paracelcus, gravitasjonen og atomene – Isaac Newtons metafysikk, del II» av Per Eilif Haraldsen

Debatt

64 «Innesperret i Rudolf Steiner – Brev til Torodd Lien» av Henning Næss

Bokanmeldelser

68 Josten Gaarder: «Dukkeføreren», anmeldt av Knut Arild Melbøe
70 Rudolf Steiner: «Antroposofi og meditasjon», anmeldt av Ole Harald Dahl
72 Byung-Chul Han: «Psychopolitik. Neoliberalismus und die neue Machttechniken», anmeldt av Ole Harald Dahl
73 Schwan Dler Quaradaki og Mette Karlsvik: «Avstand. En biografisk fortelling med illustrasjoner», anmeldt av Ole Harald Dahl
74 Emmanuel Carrère: «Das Reich Gottes», anmeldt av Ole Harald Dahl

Aktuelt

75 «Norwegian Reflections: En fotoutstilling på Goetheanum» av Aina Aasland
77 Bob Dylan mottar nobelprisen i litteratur 2016, av Pål Epsen Moen
80 Ett dikt av Knut Arild Melbøe

81 Vårprogram
84 Om bidragsyterne