Cogito 6

Cogito 6, forsiden

Cogito 6 (2003)

Last ned hele Cogito 6 (pdf-fil)
Om bidragsyterne og redaksjonen for dette nummeret (pdf-fil)

Innhold

1 Leder (pdf-fil)

4 Henry David Thoreau: Sivil ulydighet (pdf-fil)

19 Walt Whitman: Fire dikt (pdf-fil)

22 Thornton Wilder: Treminuttersspill – fire enaktere (pdf-fil)

32 Rigmor Haugen Jensen: Irak skapt i vestens bilde – samtale med walid al-kubaisi (pdf-fil)

41 Muhammad al-Maghout: To dikt (pdf-fil)

43 Walid al-Kubaisi: Sufismen: den humanistiske metafysikken (pdf-fil)

46 Ole-Harald Dahl og Jan Valentin Sæther Litterær medisin for melankolikere – syv korttekster med bilder (pdf-fil)

56 Axel Bojer: To dikt (pdf-fil)

57 Rigmor Haugen Jensen: Tankegrenser og grensetanker – tilnærming fil noen grunnleggende åndelige erfaringer (pdf-fil)

70 Kurt Narvesen: Fire dikt (pdf-fil)

72 Dag Blakkisrud: Kortprosa: dunk, dunk fra bunnen av en sivsjø (pdf-fil)