Cogito 1 2023

Innhold

Leder: Transhumanisme og menneskeverd

Artikler, sitater og drama- og bokutdrag

2 Refleksjoner bak et sykehusvindu.
Jan Øystein Eriksen

4 Hva er et menneske? Mirandola og Harari svarer.
Trond Skaftnesmo

9 Spirituell fordypning
1 og 2: Paulo Coelho. 3: Alf Larsen

10 Fra vitenskapens vugge til dens grav
Ole Sverre Olsen

16 Om intelligensbegrepet og annen ordbruk
innen transhumanismen
Knut Arild Melbøe

18 Digitale overmennesker før 2029
Ole Sverre Olsen

22 Vindpustet og museskriket
Knut Arild Melbøe

24 Er verden en datamaskin?
Knut Arild Melbøe

26 Utdrag fra boken «En historie om livet»
Jan Kerr Eckbo

29 Kunstfuglen og den virkelige nattergal
Lars Thor Smith

Artikler, novelle, bokutdrag og essay

31 Samvittigheten
Trude Malthe Thomassen

38 Gjentatte jordliv
Trude Malthe Thomassen

39 En ren bagatell
Inger Brochmann

43 Tilbakevandringen til Jorden
Inger Brochmann

45 Det lille i det stor og det store i det lille
Carl Christian Glosemeyer Andersen

Aktuelt — temaer og tendenser i samtidsbildet

54 Jordens tankekosmos og tidsbegivenhetene.
Torodd Lien

55 «Til Russlands eget beste må Russland gis nådestøtet».
Jan-Eilert Askerøi

67 Vaksinesikkerhet: Stortinget må ta ansvar
Susanne Heart

70 Verdens helseorganisasjon (WHO) – et farlig maktorgan?
Kristoffer T. Bergstrøm

73 Guvernør DeSantis utfordrer Biden og Big Pharma.
Dr. Joseph Mercola

74 Nord Stream 1 og 2
Trude Malthe Thomassen

75 Det digitale eksperimentet slo feil — rapport fra Sverige
Torodd Lien

76 Tankeglimt og fasetter
Samlet av Torodd Lien

Spirituell fordypning, dikt og artikler

78 Dykk, hjerte!
Knut Arild Melbøe

78 Vækstpunktets tillid – en påskebetragtning
Lars Thor Smith

82 Oppmerksomhetstyveriet
Karina Skilbrei

89 Det ondes alibi — 1. del
Lars Thor Smith

Bokanmeldelser

94 Engletid av Iris Paxino
Trude Malthe Thomassen

95 Broer mellom liv og død av Iris Paxino
Trude Malthe Thomassen

95 Ufødthet av Peter Selg
Trude Malthe Thomassen

96 Om bidragsyterne